CV

Pots descarregar-te el meu currículum vitae al següent link (actualitzat Novembre 2020).