CV

Pots descarregar-te el meu currículum vitae al següent link (actualitzat Febrer 2018).